• GM 데이저스트 윔블던 36mm 판매합니다.
 • ㄹㄹㄹ
  조회 수: 319, 2022.08.11 09:08:35
 • *사진 필수:

  브랜드: 롤렉스
  상품명: 데이저스트 36
  신품or중고: 민트급
  구입시기: 08.01
  사용기간: 열흘 남짓
  구매가격: 72
  판매가격: 70
  거래방식: 택배
  지역:부산
   

   

  민트급입니다.

  버클부 필름 작업 돼있습니다.

  저는 2차구매자이고 ㄴㅇㅅ 싸클 교체 돼있습니다.

  노클 노리턴, 환자, 계좌수집, 사진수집 사절


   

   

   

   

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
3451 위블 124 2022.10.24
3450 ckim 93 2022.10.24
3449 누구인가 65 2022.10.23
3448 스벅 131 2022.10.23
3447 롤렉스빠 205 2022.10.23
3446 JJ 120 2022.10.23
3445 -- 38 2022.10.23
3444 128 2022.10.22
3443 인스타 78 2022.10.22
3442 렙친구 287 2022.10.22
3441 트리바고 110 2022.10.22
3440 데젓 52 2022.10.22
3439 whoaa 153 2022.10.22
3438 밀랑군 93 2022.10.22
3437 다우니 245 2022.10.21
3436 파네가좋아 64 2022.10.20
3435 웅땅 248 2022.10.20
3434 1 89 2022.10.20
3433 레드윌러 102 2022.10.20
3432 1 84 2022.10.20
태그
CLOSE