• Vs 오메가 씨마스터 신형 300
 • ㅇㅁㄱ
  조회 수: 190, 2022.05.14 12:54:49
 • *사진 필수:

  브랜드: 오메가 
  상품명: vsf 씨마 300
  신품or중고: 중고
  구입시기: 2021.05
  사용기간: 1개월 미만
  구매가격: 39 (개인)
  판매가격: 25
  거래방식: 택배/직거래
  지역: 포천
  연락처: https://open.kakao.com/o/s9vCV6fe
  [특이사항]
  브레이슬릿 끊어짐 및 베젤 장력 약해서 저렴하게 판매합니다.

   

  파견으로 인해 6월 이후부터 보내드릴수있습니다..ㅠㅠ
  사진:

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
3053 김앗 56 2022.05.18
3052 싼토스블루딥씨 191 2022.05.17
3051 싼토스블루 89 2022.05.17
3050 산토스블루 57 2022.05.17
3049 노란샏 225 2022.05.15
3048 스마스마 122 2022.05.15
3047 파네파네 124 2022.05.15
3046 섭마 203 2022.05.15
3045 ㅁㅁㅁ 178 2022.05.14
ㅇㅁㄱ 190 2022.05.14
3043 위블로 77 2022.05.13
3042 스벅 277 2022.05.13
3041 프랭맨 91 2022.05.12
3040 다람쥐 92 2022.05.10
3039 농농 226 2022.05.09
3038 서울앤드 120 2022.05.07
3037 탱크 솔로나라 80 2022.05.07
3036 레토나 164 2022.05.06
3035 레토나 85 2022.05.06
3034 배로스 294 2022.05.05
태그
CLOSE