• AR v3 3135 데젓 36 오이스터 베이스 실컨 프랭큰
 • 실컨
  조회 수: 295, 2021.10.06 16:39:27
 • *사진 필수:

   

   


  브랜드: 롤렉스 AR v3 
  상품명: 데젓 36mm 오이스터 실버 컨센트릭 프랭
  신품or중고:
  구입시기:
  사용기간:
  구매가격:
  판매가격: 130
  거래방식: 택배/직거래
  지역:
  연락처: https://open.kakao.com/o/sU2Z3BDd
  [특이사항]

   

  작업내역

  젠 실버 컨센트릭 다이얼

  젠 룰랫 데이트휠

  VR3135 무브 스왑

  ㄴㅇㅅ 마운트

  ㅈㄱㅅ 베젤

  ㄴㅇㅅ 글라스+싸클 본딩

  ㄴㅇㅅ 삼선일치

   

   

  https://open.kakao.com/o/sU2Z3BDd  사진:

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_09.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_11.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_12.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_13.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_14.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_15.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_16.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_17.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_18.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_19.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_20.jpg

   

  KakaoTalk_20211006_162954539_21.jpg

   

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
2863 Dj36 50 2021.11.29
2862 쥬빌 42 2021.11.27
2861 삐싸 94 2021.11.27
2860 아윤사랑 26 2021.11.27
2859 기미기수 173 2021.11.18
2858 클린펩시 148 2021.11.15
2857 투스 154 2021.11.11
2856 청로만 167 2021.11.11
2855 브루브루 411 2021.11.04
2854 서울식구 137 2021.11.02
2853 dlwndlwmr 116 2021.10.30
2852 흑콤팔아요 262 2021.10.19
2851 Svelo 261 2021.10.13
2850 달곰 151 2021.10.11
2849 눕맨 121 2021.10.06
실컨 295 2021.10.06
2847 맛있는우유GT 98 2021.10.04
2846 키위쥬스 47 2021.10.04
2845 맛있는우유GT 73 2021.10.04
2844 환자1 224 2021.10.02
태그
CLOSE